Rady, jak nahlásit pojišťovně škody po povodních

Letošní velká voda napáchala velké škody na majetku. Lidé hlásí nejčastěji zatopené sklepy, garáže, studny, přízemí domů a chat. Bohužel nejsou výjimkou ani případy totálně poškozených domácností a nemovitostí. Roste rovněž počet zatopených automobilů.

111816-1100x618.jpg Zdroj: archiv redakce

Co dělat v případě, že velká voda zasáhla i vás a jak postupovat při jednání s pojišťovnou? To se dozvíte z našeho článku.

Základní rady

• Ohlaste vzniklou škodu na klientskou linku. K nahlášení škody lze rovněž využít tištěného formuláře, webových stránek či mobilní aplikace, pokud ji pojišťovna má.
• Mobilní technik vás bude kontaktovat a dohodne s vámi termín prohlídky.
• Prohlídky poškozeného majetku klientů jsou možné ihned po opadnutí vody, kdy bude zřejmé, jaká škoda vznikla.
• Pořiďte seznam poškozených věcí, pokud máte pořizovací doklady, připojte je k seznamu.
• Zdokumentujte (ideálně fotoaparátem) vzniklé škody, zvlášť pokud odstraňujete následky ještě před prohlídkou mobilním technikem.
• Začněte s odstraňováním škod, jakmile to bude možné.
• Evidujte náklady a práce, které jste vynaložili na likvidaci škody – mohou být součástí náhrady vaší škody.
• Při prohlídce mobilním technikem je možnost požádat o vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.

Na časté dotazy odpovídá Ivana Buriánková, manažerka externí komunikace, Česká pojišťovna

Mám hlásit škodu, až voda opadne?
Pojistnou událost je vhodné hlásit bezprostředně po jejím vzniku. Pracovník pojišťovny poskytne informace o tom, jak je třeba dále postupovat a co je třeba pojišťovně doložit a prokázat, aby bylo možné poskytnout zálohu nebo celé pojistné plnění.

Jaký způsob hlášení škody je nejrychlejší, respektive nejsnazší?
Nejrychlejším způsobem je nahlášení škody telefonicky na klientskou linku pojišťovny. Kromě nahlášení vám zde pracovníci pojišťovny poskytnou i další informace k postupu likvidace a obdržíte přímo (nebo prostřednictvím SMS) kontakt na pracovníka, který bude mít na starosti vaši pojistnou událost (likvidátor).

Další rychlou a snadnou možností je nahlásit škodu na internetových stránkách – v případě pojištění majetku a v případě pojištění vozidel. Klientský servis toto hlášení zpracuje do 48 hodin.
Nejméně vhodnou a časově náročnější variantou je hlášení pomocí papírového formuláře.

 

Stačí škody po povodni pouze nafotit a hned můžeme začít s odklízením, nebo je třeba počkat, až se k tomu vyjádří pojišťovna, případně až její pracovník přijede škody obhlédnout?
V tomto případě vycházíme vždy z podmínek sjednané pojistné smlouvy. Jednou z povinností pojištěného je vyčkat s opravou majetku poškozeného pojistnou událostí nebo s odstraňováním zbytků majetku takto zničeného na pokyn pojišťovny, pokud není potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo odstraněním zbytků začít dříve.

V každém případě musí být zajištěna průkaznost příčiny a rozsahu poškození nebo zničení věcí (doložená fotodokumentace, doklady od oprav či pořízení věci apod.). Je tedy vždy vhodné pořídit vlastní fotodokumentaci, a to zejména pokud dochází k hromadnému odvozu poškozených věcí po povodni např. vojáky, hasiči, záchrannými sbory apod.

Jak dlouho v době kalamity trvá zlikvidovat škodu od momentu jejího nahlášení?
Tuto dobu ovlivňuje mnoho aspektů (způsob hlášení; zda je nutná prohlídka naším pracovníkem v místě pojištění; zda můžeme využít „jednoduchou likvidaci“ bez prohlídky apod.).

Vliv na rychlost likvidace v době kalamity má i její rozsah – tzn. jak velkou část území ČR postihla. Standardně škody likvidujeme podle data doložení (doložení posledního dokumentu potřebného pro účely likvidace).

 

Můžete mi poskytnout seznam toho, co všechno musí obsahovat dokumentace z mé strany, aby mohla být pojistná událost vyřízena co nejrychleji?
Dokumentace k pojistné události by měla obsahovat:
a) seznam poškozených nebo zničených věcí včetně jejich stáří a pořizovacích cen;
b) doklady o pořízení věcí, záruční listy apod., pokud jsou k dispozici;
c) doklad o opravě poškozených přístrojů, pokud byly opravovány. Pozor! Oprava bude akceptována pouze do časové** ceny přístroje;

Pracovník opravny by měl doporučit, aby se přístroj neopravoval v případě, že cena opravy bude vyšší než časová** cena přístroje, a měl by vydat o tomto faktu potvrzení. Pokud klient přístroj i přesto nechá opravit, nemusí být cena opravy uhrazena celá, ale pouze do již zmíněné časové** ceny tohoto přístroje;

** časová cena – cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení

d) fakturu za opravu s přesným položkovým rozpisem na použitý materiál, práci, její rozsah a cenu v případě, že oprava je provedena firmou. Bez tohoto rozpisu není možné fakturu odsouhlasit. Neakceptujeme ceny dohodou a částky na faktuře musí být v cenách obvyklých v obchodní síti. V případě, že by pojištěný oslovil firmu, jejíž ceny práce a materiálů by neodpovídaly průměrným cenám v regionu nebo místě, je možné, že Česká pojišťovna by takovou fakturu neakceptovala ze 100 procent.

 

Velmi často panují nepřesné informace o tom, jaký rozdíl je mezi pojmy povodeň a záplava. Bohužel velmi rozšířený je také názor, že je potřeba pojistit oboje zvlášť. Jaký je tedy rozdíl mezi záplavou a povodní?
V obsahu obou termínů opravdu je, ale v rozsahu pojistného krytí ve smlouvách jde povodeň se záplavou většinou ruku v ruce. Z pohledu likvidace škody je tedy lhostejné, jakým způsobem voda do nemovitosti vnikla. Pojištění zároveň chrání nejen před škodami, které vznikly přímým působením vody z povodně nebo záplavy, ale i těmi, které způsobily předměty, které při obou živelních rizicích voda unášela.

Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku.

Záplavou se rozumí zaplavení pozemku, na kterém se nachází pojištěná věc, proudící nebo stojící vodou i z jiných příčin než z důvodu povodně. K záplavě tedy může dojít například tak, že voda na pozemek přiteče ze zavodněných svahů.

 

Text: Redakce
Foto: telegraph.co.uk, ourplanet.org.uk

13.6.2013 10:00

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa bydlení?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@living.cz

TOPlist