Základy domu stojí… na hromadě papíru a razítek

Mnoho lidí sní o tom, že si jednou koupí pěkný pozemek a na něm postaví dům, který bude přesně odpovídat jejich představám. Ne každý tuší, kolik formalit je třeba dát dohromady ještě než poprvé kopnete do země. Čeká vás vyplňování spousty formulářů, vyřizování pěkně vysokého štůsku žádostí a povolení a s tím spojené časté návštěvy úřadů. Pár rad čím začít vám ušetří čas i nervy.

126473-1100x618.jpg Celá galerie 4 Zdroj: archiv redakce

Koupě parcely

Ještě před podpisem kupní smlouvy navštivte stavební odbor na místním úřadě, kde vám na požádání poskytnou prvotní územně-plánovací informaci. Jde o podklad, který obsahuje vyjádření k dané lokalitě a ke konkrétní parcele, o kterou se zajímáte. Z této dokumentace zjistíte, zda lze na pozemku postavit rodinný dům, maximální počet jeho podlaží,  a co je velmi důležité, zda je možnost napojení na inženýrské sítě (vodu, kanalizaci, elektřinu, plyn atd..), odkud a v jaké vzdálenosti od vašeho pozemku.

Územní rozhodnutí

Pro další postup je zároveň důležité vědět, zda se koupený pozemek nachází v zastavěném území obce nebo zda jde o pozemek nacházející se mimo zastavěnou část obce. V prvním případě bude stačit, pokud k žádosti o stavební povolení přiložíte stanovisko pozemkového úřadu k připravovanému stavebnímu záměru, zatímco v druhém případě, před samotným podáním žádosti o stavební povolení, je třeba vyřídit rozhodnutí o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. V každém případě však budete nejprve potřebovat územní rozhodnutí o umístění stavby, které na vaši žádost vydá stavební úřad a teprve potom následuje samotné stavební řízení..

Kromě předložení samotného formuláře vám zde sdělí seznam příloh nezbytných na rozhodnutí.

Obecný seznam zahrnuje

-list vlastnictví nebo jiný dokument, kterým stavebník prokazuje, že je vlastníkem pozemku nebo stavby, nebo že má na pozemek či stavbu jiné právo

-projektovou dokumentaci vypracovanou oprávněnou osobou

-pokud jde o stavbu prováděnou svépomocí, budete potřebovat prohlášení stavebního dozoru o zajištění odborného vedení stavby

-rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy a posouzení orgánů státní správy a obce (jsou to zejména vyjádření správců sítí, kominíci, hasiči, hygienici, souhlas obce a pod.);

-doklady o jednáních s účastníky stavebního řízení, pokud se konaly před podáním žádosti

-kopie obecně závazného nařízení o schválení územního plánu obce (zóny), pokud se územní rozhodnutí nevyžaduje

-doklad o úhradě správního poplatku podle rozpočtových nákladů stavby

Ačkoliv existuje takzvaný souhrnný seznam těchto příloh, každý pozemek a zejména každá obec má svá specifika, a proto se jejich přesný počet a druh  v jednotlivých případech může lišit. Může se stát, že budou od vás požadovány stavební výkresy, kopie z pozemkové mapy, vyjádření památkového úřadu, pokud se pozemek nachází v památkové zóně, vyjádření úřadu, pokud se pozemek nachází v blízkosti letiště, případně souhlas obce s malým zdrojem znečištění nebo vyjádření úřadu životního prostředí.

Stavební povolení

Formulář žádosti o vydání stavebního povolení si vyžádejte na stavebním úřadě, který spadá pod katastrální území příslušné obce, na jejímž území hodláte stavět. Žádost o stavební povolení musí obsahovat: jméno, příjmení a adresu, druh, účel a místo stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a při dočasné stavbě doba jejího trvání, čísla parcel a druhy stavebního pozemku s uvedením vlastnických nebo jiných práv podle katastru nemovitostí, a rovněž i  čísla parcel sousedních pozemků a sousedních staveb nebo ostatních pozemků, které budou využívány jako staveniště. Mezi další náležitosti patří jméno, příjmení (název) a adresa (sídlo) projektanta, údaj o tom, zda se stavba realizuje prostřednictvím firmy či svépomocí, základní údaje o stavbě, její členění, technickém zařízení, a nakonec i seznam účastníků stavebního řízení.

Stavební řízení

Začátek stavebního řízení oznámí stavební úřad dotčeným orgánům státní zprávy, jakož i všem známým účastníkům a nařídí ústní jednání. Účastníky stavebního řízení jsou stavebník, osoby, které mají vlastnické nebo jiné práva na pozemky a stavby na nich umístěné včetně sousedních pozemků a staveb, pokud jejich vlastnická nebo jiná práva na tyto pozemky a stavby mohou být stavebním povolením přímo dotčena. Účastníkem řízení je i osoba, která bude provádět stavební dozor, a samozřejmě projektant. Pokud nebyly vzneseny námitky vydá stavební úřad stavební povolení, které nabude právní moci po uplynutí 15-denní lhůty, v níž se mohou účastníci řízení proti stavebnímu povolení odvolat. Současně s potvrzením platnosti stavebního povolení úřad vydá v jednom vyhotovení projektovou dokumentaci s razítkem stavebního úřadu, která musí být na stavbě od začátku až do konce výstavby a nakonec se předkládá při kolaudaci.

Vyřízení všech potřebných podkladů pro úspěšnou realizaci stavby je poměrně náročné, proto je namístě zvážit, zda  se nevyplatí pověřit touto složitou agendou specializovanou firmu, která zajistí, aby celé řízení proběhlo bez problémů a zbytečných oprav a průtahů. Ať již zvolíte jakýkoliv postup, v každém případě se vyzbrojte potřebnou dávkou trpělivosti. Na samém konci totiž stojí váš vysněný dům.

Autor: Irena Forejtová
Foto: firem Re/Max, G Servis a archiv autorky

4.5.2009 12:00

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa bydlení?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@living.cz

TOPlist