Advokát radí: Jak se bránit proti probíhající černé stavbě

Pokud jednoho krásného dne zjistíte, že ve vašem sousedství vyrůstá stavba nebo probíhají stavební úpravy, o kterých jste doposud neměli ani tušení; anebo stavba, o které jste sice věděli, ale nyní vypadá zcela jinak, může vám s tím to problémem pomoci stavební úřad.

cerna-stavba_profimedia-0306554777-1100x618.jpg Zdroj: Profimedia.cz

Je to možné v prvé řadě za splnění základní podmínky, že jste v minulosti něco nepodcenili, například jste neopomněli v územním či stavebním řízení uplatňovat svá práva účastníka. Pokud tato základní podmínka byla splněna a váš soused staví bez rozhodnutí či opatření stavebního úřadu či v rozporu s ním, nabízí stavební zákon vcelku efektivní řešení vaší situace.

Podnět stavebnímu úřadu

Bránit se takovéto výstavě můžete tím, že na příslušný stavební úřad podáte podnět k provedení kontrolní prohlídky rozestavěné stavby, ve kterém sdělíte stavebnímu úřadu, že je dle vašeho názoru namístě vydání výzvy k bezodkladnému zastavení prací a zahájení řízení o odstranění stavby.

Ve svém podání uveďte důvody, které vás k podání podnětu vedly, tedy z jakého důvodu máte za to, je stavba realizována v rozporu s tím, co bylo dle vašeho názoru projednáváno nebo zda se staví něco, o čem nebylo vůbec jednáno.

Soustavný stavební dozor

V souladu s ust. § 132 odst. 1 stavebního zákona platí, že stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z citovaného zákona a prováděcích předpisů. Stavební úřad je zejména oprávněn ve veřejném zájmu provádět kontrolní prohlídky stavby, přičemž veřejným zájmem se rozumí mimo jiné také požadavek, aby stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu.

Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby pokaždé, kdy dospěje k závěru, že je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné. Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména dodržování rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu a ověřuje, zda je stavba prováděna podle ověřené dokumentace nebo ověřené projektové dokumentace.

Prostředky nápravy

Dle ust. § 134 odst. 4 citovaného zákona platí, že je-li stavba prováděna bez rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním, vyzve stavební úřad stavebníka nebo vlastníka stavby k bezodkladnému zastavení prací a zahájí řízení podle § 129 zákona. Přitom není-li této výzvě vyhověno, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým nařídí zastavení prací na stavbě.

Lze dále podotknout, že výzvu dle předchozího odstavce může stavební úřad učinit přímo na místě konání kontrolní prohlídky do protokolu.

Pokud tedy stavební úřad shledá takový podnět jako opodstatněný (zejména je třeba podotknout, že ne vždy se musí v posuzovaném případě jednat o stavbu, která podléhá projednání se stavebním úřadem), tak má zákonné nástroje, kterými zajistí zastavení prací a odstranění stavby. Pokud stavebník zákazů nedbá, má stavební úřad pravomoc ukládat mu pokuty, a to opakovaně.

Nečinnost

Zákon dále stanoví, že pokud stavební úřad zjistí, že existují zákonné důvody pro zahájení řízení o odstranění stavby, je povinen takové řízení zahájit. V opačném případě se dopouští nečinnosti a stejně tak se dopouští nečinnosti, pokud neučiní veškeré zákonné kroky nezbytné k opravdu bezodkladnému zastavení nepovolených prací.

JUDr. Pavlína Uhlířová, Ph.D., advokátka

Advokát, specializující se na mezinárodní právo soukromé a obchodní, právo stavební a správní. Poskytuje dlouhodobě právní pomoc v oblasti stavebního práva především stavebním úřadům ve všech oblastech jejich činnosti.
WEB: www.pravnizastupce.cz
E: uhlirova@pravnizastupce.cz
T: +420 731 037 288

1.9.2017 5:30

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa bydlení?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@living.cz

TOPlist