Advokát radí: Koupě pozemku s územním rozhodnutím

Pokud si koupíte pozemek, ke kterému již bylo v minulosti vydáno územní rozhodnutí, je za splnění níže popsaných podmínek možné, že je toto územní rozhodnutí závazné i pro vás.

profimedia-0419414554-1100x618.jpg Zdroj: Profimedia.cz

Podle takovéhoto územního rozhodnutí (vydaného vašemu právnímu předchůdci) tedy můžete požádat o vydání stavebního povolení. V takovém případě již stavební úřad neposuzuje, kdo byl žadatelem o původní územní rozhodnutí, ale pouze to, zda je s ním podaná žádost o stavební povolení v souladu. Není tak v prvé řadě na místě, aby stavební úřad požadoval doložení dohody mezi novým a původním vlastníkem o převodu územního rozhodnutí, či dokonce podání nové žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Dle závěrů Nejvyššího správního soudu ve věci sp. zn. 1 As 73/2011 totiž platí, že územní rozhodnutí je vázáno k pozemku, kterého se týká, a spolu s převodem vlastnického práva k pozemku přechází na jeho nabyvatele. Takovýto výklad je v souladu se zněním ust. § 73 odst. 2 věty poslední správního řádu, dle kterého je každé pravomocné rozhodnutí závazné i pro právní nástupce účastníků v tom případě, že je pro práva a povinnosti účastníků určující právo k nemovité věci (jde o rozhodnutí in rem, vztahující se k nemovité věci – pozemku, na který je stavba umisťována, a tento závěr se tak uplatní i ke vztahu ke stavebnímu povolení či kolaudačnímu rozhodnutí).

Podmínky závaznosti územního rozhodnutí

Výše uvedené závěry se použijí samozřejmě pouze tehdy, pokud takové vydané územní rozhodnutí v okamžiku, kdy jste nabyli pozemek, platí.

Pro úplnost tak upozorňujeme, že na základě ust. § 93 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci (nestanoví-li stavební úřad lhůtu delší, nejdéle však 5 let). Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Změna vydaného územního rozhodnutí

Pokud byste měli v úmyslu na daném pozemku postavit něco jiného, než co je zde povoleno původním platným územním rozhodnutím, pak upozorňujeme, že územní rozhodnutí pozbývá platnosti nejen uplynutím lhůty uvedené shora, ale také dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. Je tak možné stavebnímu úřadu oznámit, že od záměru upouštíte. Dnem doručení takového oznámení územní rozhodnutí zanikne a vy můžete podat žádost o vydání nového územního rozhodnutí.

Takový postup není možný tehdy, byla-li realizace záměru již zahájena. Dále není možné upustit pouze od realizace části záměru tehdy, kdy by spolu jednotlivé výroky původního rozhodnutí souvisely. V takovém případě by nebylo možné, aby stavební úřad pouze vzal na vědomí, že žadatelé upouští od části svého záměru (a to ani pro případ, že by záměr nebyl ani částečně realizován). Naopak by bylo nutné, aby se stavební úřad v novém územním rozhodnutí po procesní stránce vypořádal se změnou všech výroků původního územního rozhodnutí – jak těch, které se mění, tak těch, které zůstávají v platnosti.

Postup změny je upraven v ust. § 94 odst. 1 stavebního zákona, podle kterého lze územní rozhodnutí změnit na odůvodněnou žádost oprávněného, a to tak, že se jeho dosavadní část nahradí novým územním rozhodnutím. Platnost původního územního rozhodnutí není dotčena, pokud není současně výslovně rozhodnuto o změně jeho platnosti podle ust § 93 odst. 3 stavebního zákona.

Nezměněná část původního rozhodnutí musí být jednoznačně oddělitelná a musí řešit umístění určitého záměru komplexně a samostatně tak, aby obstála (a byla způsobilá vyvolat právní účinky) bez nového rozhodnutí (musí být sama o sobě vykonatelná tak, jak odůvodňuje Nejvyšší správní soud v rozhodnutí sp. zn. 5 As 165/2016).

JUDr. Pavlína Uhlířová, Ph.D., advokátka

Advokát, specializující se na mezinárodní právo soukromé a obchodní, právo stavební a správní. Poskytuje dlouhodobě právní pomoc v oblasti stavebního práva především stavebním úřadům ve všech oblastech jejich činnosti.
WEB: www.pravnizastupce.cz
E: uhlirova@pravnizastupce.cz
T: +420 731 037 288

31.10.2019 5:30

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa bydlení?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@living.cz

TOPlist